Välj din egen Finna från nedanstående lista

Yrkeshögskolornas bibliotek

Arcada
Centria
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia
Humanistiska yrkeshögskolan
JAMK University of Applied Sciences
KAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Karelia
Lahden ammattikorkeakoulu
Lapin korkeakoulukirjasto
Saimia, Lappeenrannan tiedekirjasto
Laurea
Metropolia
Oulun ammattikorkeakoulu
SAMK
Savonia
SeAMK
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tritonia, Vasa yrkeshögskola
Tritonia, Yrkeshögskolan Novia
Turun ammattikorkeakoulu

Universitetens bibliotek

Åbo Akademis bibliotek
Helsingfors universitet, Helka-biblioteken
Helsingfors universitet, Nationalbiblioteket
Jyväskylä universitet
Konstuniversitetet
Lappeenranta tekniska universitet
Lapplands universitet
Oulu universitet
Svenska handelshögskolan
Tammerfors tekniska universitet
The Aalto University Library
Tritonia, Åbo Akademi
Tritonia, Vasa universitet
Tritonia, Svenska handelshögskolan
University of Eastern Finland
Tammerfors universitet
Åbo universitet