Klikkaa allaolevasta listasta oman oppilaitoksesi Finnaan

AMK-kirjastot

Arcada
Centria
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Lapin korkeakoulukirjasto
Saimia, Lappeenrannan tiedekirjasto
Laurea
Metropolia
Oulun ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia
SeAMK
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tritonia Vaasan ammattikorkeakoulu
Tritonia Yrkeshögskolan Novia
Turun ammattikorkeakoulu

Yliopistokirjastot

Åbo Akademis bibliotek
Aalto-yliopiston oppimiskeskus
Helsingin yliopisto, Helka-kirjastot
Helsingin yliopisto, Kansalliskirjasto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Lapppeenrannan teknillinen yliopisto
Oulun yliopisto
Svenska handelshögskolan
Taideyliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Tritonia Åbo Akademi
Tritonia Vaasan yliopisto
Tritonia svenska handelshögskolan
Turun yliopisto